Logo for et italiensk style magazine.

Kunde:

Label Magazine

Verktøy og teknologi:

Logo design / Illustrator

Related Works