Samarbeidsprosjekt i regi av Norsk institutt for forsvarsstudier som hadde som mål å utvikle ny kunnskap om hvordan aktørene i det høye nord samhandlet.

Kunde:

Institutt for Forsvarsstudier

Verktøy og teknologi:

Illustrator / Photoshop / HTML / CSS  / Joomla

Related Works