CIDS samarbeider med norsk forsvarssektor om å bygge kompetanse og øke bevisstheten rundt integritet og anti-korrupsjon. 

Kunde:

Senter for integritet i Forsvarssektoren.

Verktøy og teknologi:

Illustrator / Photoshop / CSS / WordPress

Related Works